Bendrosios nuostatos

 

Vakcinuotas.lt el. parduotuvė priklauso UAB “Margos bitės”: įm. kodas 302574146, adresas J. Baltrušaičio g. 9-41, Vilnius, tel.: +370 684 11439, el. paštas [email protected] Internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) taisyklės (toliau – Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą www.vakcinuotas.lt el. parduotuvėje.

Vakcinuotas.lt turi teisę keisti parduotuvės taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams užsakantiems šioje parduotuvėje.

Klientas privalo susipažinti su parduotuvės taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo „Vakcinuotas.lt“ Parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog klientas yra susipažinęs su taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu „Vakcinuotas.lt“ , priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.

Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos klientui neatsižvelgus į taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

 

Privatumo politika

UAB “Margos bitės” gerbia savo Lankytojų ir Pirkėjų privatumą, todėl garantuojame, kad šioje internetinėje parduotuvėje Jūsų pateikta informacija naudojama ir laikoma saugiai. Tačiau prieš darydami užsakymą perskaitykite šias taisykles, kad vėliau nekiltų nesusipratimų.

UAB “Margos bitės” pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių

 

Renkama informacija

Visi mūsų Pirkėjai yra vienodai svarbūs! Tačiau tokia informacija kaip Jūsų vardas, pavardė, adresas, elektroninis pašto adresas, telefono numeris, reikalinga tam, kad galėtume patvirtinti Jūsų užsakymą ir laiku jį pagaminti bei pristatyti tinkamu adresu.

Mes nesudarinėjame jokių klientų sąrašų ir neperduodame jų tretiesiems asmenims, kurie nesusiję su Jūsų užsakymu. Surinkta Jūsų asmeninė informacija lieka pas mus. Šią informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti – pristatyti Jums prekes, susisiekti su Jumis dėl užsakymų ar kitų iškilusių klausimų, pristatant naujienas ar išrašant PVM sąskaitą-faktūrą ir pan.

Mes nesidalijame Jūsų asmenine informacija su įmonėmis ar asmenimis, išskyrus tam tikrus, čia pateiktus atvejus. Norėdami įvykdyti tam tikrus būtinus veiksmus – pristati užsakymus. Visa asmeninė Pirkėjo informacija tvarkoma remiantis galiojančiais įstatymais ir teisės aktais. Be Jūsų sutikimo Jūsų asmeniniai duomenys nebus naudojami kitais nei išvardintais tikslais, nebent to reikalaus galiojantys įstatymai ar teisės aktai.

Pirkėjas pateikdamas mums savo asmeninius duomenis sutinka, kad mes galime rinkti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis aukščiau išvardytais tikslais.

 

Duomenų apsauga

UAB “Margos bitės” elektroninė parduotuvė stengiasi, kad Jūsų pateikti asmeniniai duomenys būtų saugūs. UAB “Margos bitės” visada stengiasi apsaugoti informaciją nuo neteisėtos prieigos, neteisėto jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad mes niekada neprašome elektroniniuose laiškuose nurodyti slaptažodžio. Pirkėjas atsakingas už savo sąskaitos informacijos ir slaptažodžio slaptumą. Visi kiti Jūsų asmeniniai duomenys, yra saugomi, mes imamės atitinkamų fizinių, elektroninių ir valdymo priemonių apsaugoti renkamai informacijai.

 

 Privatumo politikos pakeitimai

UAB “Margos bitės” turi teisę keisti šią privatumo politiką. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.